ISSN 2450-1611

cfp

KUP

7/11

Modulor a sprawa polska

Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Marta Leśniakowska

Z krajobrazu warszawskich ulic znikają szklano-aluminiowe wiaty przystankowe pamiętające jeszcze epokę gierkowską i tylko nieliczni „corbusierolodzy” umieją dostrzec ukryty w ich prostej formie jeden z najważniejszych w historii architektury system proporcji: modularny kanon Le Corbusiera1. Wiaty zaprojektował w 1970 roku absolwent Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Ryszard Bojar; dzisiaj są one ciekawym studium przypadku odnoszącym się do recepcji corbusieryzmu w naszej powojennej kulturze. Le Corbusier nigdy w Polsce nie był, ale nie zmienia to faktu, że jego teorie i idee, przyjmowane u nas przez jednych afirmatywnie, przez innych radykalnie odrzucane, od już blisko 100 lat formatują rudymentarne kwestie dotyczące istoty architektury, jej teorii i praktyki.

 

cały teksty dostępny w wydaniu papierowym

projekt
zespół wespół