recenzenci i recenzentki

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski
Instytut Historii Sztuki UAM

dr Jerzy Ilkosz
Muzeum Architektury we Wrocławiu

prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska
Instytut Historii Sztuki UAM

prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Instytut Historii Sztuki UAM

dr Witold Kanicki
Wydział Edukacji Artystycznej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab. Piotr Korduba
Instytut Historii Sztuki UAM

prof. dr hab. Lechosław Lameński
Instytut Historii Sztuki KUL

dr Filip Lipiński
Instytut Historii Sztuki UAM

prof. UWr dr hab. Anna Markowska
Instytut Historii Sztuki UWr

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział Artes Liberales UW

dr Magdalena Radomska
Instytut Historii Sztuki UAM

dr Piotr Rypson
Muzeum Narodowe w Warszawie

dr Mateusz Salwa
Instytut Filozofii UW

dr Marcin Szeląg
UAP, Muzeum Narodowe w Poznaniu

prof. UJ dr hab. Andrzej Szczerski
Instytut Historii Sztuki UJ

prof. UG dr hab. Tomasz Torbus
Instytut Historii Sztuki UG

prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
Instytut Historii Sztuki UWr

prof. UW dr hab. Błażej Brzostek
Instytut Historyczny UW

prof. UŚ Irma Kozina
Zakład Historii Sztuki UŚ

prof. UW dr hab. Marcin Lachowski
Instytut Historii Sztuki UW

dr Magdalena Moskalewicz
School of the Art Institute, Chicago

prof. UW dr hab. Gabriela Świtek
Instytut Historii Sztuki UW

dr Wojciech Szymański
Instytut Historii Sztuki UW

prof. Małgorzata Omilanowska
Instytut Historii Sztuki UG

dr hab. Iwona Kurz
Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Paweł Leszkowicz
Instytut Historii Sztuki UAM

prof. UAP, dr hab. Izabela Kowalczyk
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab. Łukasz Guzek
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Ewa Domańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stanford University

dr Agnieszka Haska
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Warszawa

dr hab. Agata Jakubowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marta Janczewska
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

dr hab. Eleonora Jedlińska
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Andrzej Leśniak
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

prof. dr hab. Marta Leśniakowska
Instytut Sztuki PAN, Warszawa

dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska
Uniwersytet Łódzki

prof. UAP dr hab. Marta Smolińska
Katedra Teorii Sztuki i Filozofii
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

dr Marta Tokarska-Cobel
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

prof. Andrzej Turowski
Uniwersytet Burgundzki w Dijon

dr Ewa Wiatr
Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

dr Tomasz Załuski
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Iwona Kurz
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet warszawski

ZAMKNIJ