ISSN 2450-1611

cfp

KUP

recenzenci

 1. prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski
  Instytut Historii Sztuki UAM
 2. dr Jerzy Ilkosz
  Muzeum Architektury we Wrocławiu
 3. prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska
  Instytut Historii Sztuki UAM
 4. prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
  Instytut Historii Sztuki UAM
 5. dr Witold Kanicki
  Wydział Edukacji Artystycznej
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 6. dr hab. Piotr Korduba
  Instytut Historii Sztuki UAM
 7. prof. dr hab. Lechosław Lameński
  Instytut Historii Sztuki KUL
 8. dr Filip Lipiński
  Instytut Historii Sztuki UAM
 9. prof. UWr dr hab. Anna Markowska
  Instytut Historii Sztuki UWr
 10. prof. dr hab. Maria Poprzęcka
  Wydział Artes Liberales UW
 11. dr Magdalena Radomska
  Instytut Historii Sztuki UAM
 12. dr Piotr Rypson
  Muzeum Narodowe w Warszawie
 13. dr Mateusz Salwa
  Instytut Filozofii UW
 14. prof. UAP dr hab. Marta Smolińska
  Katedra Teorii Sztuki i Filozofii
  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 15. dr Marcin Szeląg
  UAM, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 16. prof. UJ dr hab. Andrzej Szczerski
  Instytut Historii Sztuki UJ
 17. prof. UG dr hab. Tomasz Torbus
  Instytut Historii Sztuki UG
 18. prof. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski
  Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 19. prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
  Instytut Historii Sztuki UWr
 20. prof. UW dr hab. Błażej Brzostek
  Instytut Historyczny UW
 21. prof. UŚ Irma Kozina
  Zakład Historii Sztuki UŚ
 22. prof. UW dr hab. Marcin Lachowski
  Instytut Historii Sztuki UW
 23. dr Magdalena Moskalewicz
  School of the Art Institute, Chicago
 24. dr Luiza Nader
  Instytut Historii Sztuki UW
 25. prof. UW dr hab. Gabriela Świtek
  Instytut Historii Sztuki UW
projekt
zespół wespół