Agnieszka Dulęba

Absolwentka historii sztuki, studiowała kulturoznawstwo w ramach Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, pracowniczka Działu Naukowego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczestniczyła w projekcie badawczym Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX–XX wieku i jej wpływ relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (2013–2015). Współpracowała z działem edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie i z organizacjami pozarządowymi. Przygotowuje pod opieką prof. Waldemara Baraniewskiego rozprawę doktorską na temat powojennej twórczości Jonasza Sterna.

ZAMKNIJ