Piotr Juszkiewicz

Historyk sztuki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki UAM. Wśród obszarów jego zainteresowań są sztuka XX wieku, sztuka współczesna i krytyka artystyczna XVIII–XX wieku. Stypendysta Cambridge University, The Getty Grant Program, Rochester University, Edinburgh University. Jest autorem książek: Wolność i metafizyka. O tradycji artystycznej twórczości Marcela Duchampa (1995), Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży (2005) oraz Cień modernizmu (2013), a także redaktorem licznych publikacji, m.in. Melancholia Jacka Malczewskiego (1998), Perspektywy współczesnej historii sztuki (2009).

ZAMKNIJ