Dorota Jarecka

dr Dorota Jarecka - historyczka sztuki, literaturoznawczyni, adiunktka w Instytucie Badań Literackich PAN, kuratorka wystaw oraz autorka publikacji z zakresu społecznej historii sztuki i kultury wizualnej, od 2016 roku kierowniczka warszawskiej Galerii Studio. Wspólnie z Barbarą Piwowarską przygotowała cykl wystaw Erny Rosenstein – w Fundacji Galerii Foksal w Warszawie (2011), w Galerii Art Stations w Poznaniu (2013) i w Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie (2014) – oraz publikację Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie (2014). Współredagowała następujące książki o artystkach: Krystiana Robb-Narbutt. Rysunki, przedmioty, pracownia (2012), Natalia LL. Doing Gender (2013) i Ewa Zarzycka. Lata świetności (2016). W 2013 roku opublikowała wywiad-rzekę z Andą Rottenberg pt. Anda Rottenberg. Już trudno, a w 2021 roku monografię Surrealizm, realizm, marksizm. Sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944–1948.

ZAMKNIJ