Dorota Jarecka

Historyk i krytyk sztuki. Doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim (studia niestacjonarne) oraz na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się powojenną sztuką polską oraz sztuką współczesną. Autorka książek: Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie (z Barbarą Piwowarską, 2014), Anda Rottenberg. Już trudno. Rozmawia Dorota Jarecka (2013). Współredaktorka książek: Ewa Zarzycka. Lata świetności (2015), Natalia LL. Doing Gender (2013), Krystiana Robb-Narbutt. Rysunki, przedmioty, pracownia (2012). Publikowała teksty o sztuce m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Gazecie Teatralnej Didaskalia”, „Art & Business”, w katalogach wystaw i wydawnictwach zbiorowych.

ZAMKNIJ