redakcja

dr Jakub Banasiak
redaktor naczelny

dr Marika Kuźmicz
zastępczyni redaktora naczelnego

dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Dąbrowski, dr Luiza Nader, dr Piotr Słodkowski, dr hab. Wojciech Włodarczyk
zespół redakcyjny

ZAMKNIJ