wymogi redakcyjne

informacje ogólne:

Minimalna objętość artykułu wynosi 0,5 arkusza wydawniczego (1 arkusz: 40 000 znaków ze spacjami), a maksymalna – 50 000 znaków ze spacjami oraz przypisami. Dłuższe artykuły publikujemy tylko po uzgodnieniu z redakcją.

przypisy:

wydawnictwa zwarte:

wydawnictwa ciągłe:

źródło internetowe:

inne:

ilustracje:

ZAMKNIJ