call for papers: nr 9/2023

Herstorie sztuki nienapisane

Temat wiodący „Miejsca” nr 9/2023 to tworzenie, pisanie, myślenie i wszelkie działania/działalność kobiet w polu sztuk wizualnych w Polsce w XX i XXI wieku.

Interesują nas zwłaszcza te przeszłości, które do tej pory pozostają niewyobrażone: przywracanie widoczności artystkom, twórczyniom, wytwórczyniom, kobiecym podmiotowościom, które pozostają nieopisane, zacienione, wykluczone, wymazane czy też niewidoczne. Czekamy na teksty poświęcone działalności artystek, historyczek sztuki, krytyczek, kustoszek i kuratorek, aktywistek i organizatorek, jak również na analizy skupiające się na sytuacji (m.in. instytucjonalnej czy ekonomicznej) kobiet w polu sztuki.

Jaką wiedzę otwierają przed nami coraz szerzej udostępniane spuścizny, prywatne i publiczne kolekcje i archiwa artystek/twórczyń/wytwórczyń w Polsce? Jakie zmiany wnoszą w strukturę, a także epistemologiczne i ontologiczne fundamenty historii sztuki, pola artystycznego i szerzej – humanistyki w Polsce? Jakich kategorii, pojęć, metod, teorii i metodologii używamy, a jakie na bieżąco tworzymy – w odpowiedzi na spotkanie z nimi? Zachęcamy również do tworzenia tekstów programowych dotyczących nowych ujęć teoretycznych i metodologicznych, jak również do tekstów podsumowujących artystyczną historiografię związanych z praktykowaniem herstorii sztuki, historii artystek, feministycznych historii sztuki w Polsce.

Zapraszamy m.in. do refleksji nad twórczością Hanny Orzechowskiej – do tej pory całkowicie zmarginalizowanej, znanej jedynie z fallogocentrycznych narracji i anegdot.

Redaktor prowadząca: dr hab. Luiza Nader, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie

Termin nadsyłania abstraktów: 15 maja 2023 (na adres: luiza.​nader@​asp.​waw.​pl)

Wymogi redakcyjne i informacje dla Autorek i Autorów: http://​miejsce​.asp​.waw​.pl/​w​y​m​o​gi/

Termin oddania artykułu: 1 września 2023

ZAMKNIJ