ISSN 2450-1611

cfp

KUP

4/2018

1/9

Wiktoria Szczupacka

Kultywowanie Archiwum
Wprowadzenie

2/9

Agata Jakubowska

Egzystencjalne i ekonomiczne wymiary „czynnościowania” Zofii Kulik i jej matki Heleny

3/9

Dorota Sajewska

Kultywowanie Archiwum
Wokół eseju filmowego Zofii Kulik

4/9

Tomasz Załuski

Fandom KwieKulik albo niekończący się serial o archiwum

5/9

Wiktoria Szczupacka

Poprzez sztukę dokumentuję swoje życie
Rozmowa z Zofią Kulik

6/9

Dorota Michalska

Rzeźby zdegradowane
Twórczość Romana Stańczaka wobec transformacji ustrojowej po 1989 roku

7/9

Wiktoria Kozioł

Święty Mikołaj, muchomory i maliny
Rozpoznanie narracji dotyczących ekonomii w polskich sztukach wizualnych od lat dziewięćdziesiątych do współczesności

8/9

Anna Syska

Hale inżyniera Gottfrieda

9/9

Marek Sobczyk

Rzeźba przenikliwa i przenikająca

3/2017

1/15

Waldemar Baraniewski

Rozprawa z modernizmem

2/15

Ewa Toniak

Budynek warszawskiego Prudentialu jako afektywna heterotopia – rekonesans

3/15

Maria Jastrzębska

„Szklany dom”
Architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie

4/15

Julia Kozakiewicz

Konkurs na Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu w Birkenau

5/15

Piotr Rypson

Madryt 1918
Sztuka i polska racja stanu

6/15

Magdalena Wróblewska

Dekoracyjne formy
Przedmioty projektu Julii Keilowej na fotografiach Benedykta Jerzego Dorysa

7/15

Luiza Nader

Konceptualne afekty
Dyskurs miłosny "Listu z Mediolanu" (1972) Zofii Kulik

8/15

Karolina Majewska-Güde

„Obszar zagospodarowany wyobraźnią” (1970) Ewy Partum wobec lokalnych infrastruktur sztuki

9/15

Elżbieta Błotnicka-Mazur

Plener „Przestrzeń miasta” – Chełm 1978

10/15

Konrad Schiller

Nowa fala w Zielonej Górze
Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń

11/15

Filip Pręgowski

„Mit bardziej współczesny”
O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych

12/15

Wiktoria Kozioł

Kosmici, czyli my
Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga

13/15

Waldemar Baraniewski

Dwa świadectwa i dokument

14/15

Wilhelm Sasnal

Politycy

15/15

Krzysztof Pijarski

sztos [Stos]

2/2016

1/11

Dorota Jarecka

Artysta na ruinach
Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje

2/11

Agnieszka Dulęba

„Przy świetle księżyca, na przełaj”
Relacje z ocalenia Jonasza Sterna w kontekście odbudowy polskiego życia artystycznego w drugiej połowie lat 40.

3/11

Weronika Kobylińska-Bunsch

„Fotografia egzystencjalna” Zdzisława Beksińskiego

4/11

Tomasz Fudala

Przestrzenie powojennego humanizmu
Wystawy Czesława Wielhorskiego (1911–1980)

5/11

Katarzyna Jeżowska

Zmagania z ideologią
Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949)

6/11

Grzegorz Piątek

Wystawa „Warszawa przyszłości” (1936)
Między pokazem architektury a „jarmarkiem dydaktycznym”

7/11

Marta Leśniakowska

Modulor a sprawa polska
Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

8/11

Alicja Gzowska

„Fabryki ruchu”
Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku

9/11

Zofia Krawiec, Łukasz Ronduda

Kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce

10/11

Waldemar Baraniewski

Z ksiąg noworudzkich
Nieznany list Jana Białostockiego do Jerzego Jarnuszkiewicza

11/11

Piotr Juszkiewicz

Czy i jak sięgać po puszkę?
O wystawie "Zaraz po wojnie"

1/2015

1/8

Waldemar Baraniewski

Nowoczesność, obojętność i zapomnienie
Katarzyna Kobro i Maria Jarema

2/8

Agata Pietrasik

„Radość nowych konstrukcji” w czasach bezdomności
Twórczość Mariana Bogusza w latach czterdziestych

3/8

Makary Górzyński

Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm”
Głos krytyczny

4/8

Daniel Muzyczuk

Cześć czarnej sztuce
Twórczość literacka Jacka Kryszkowskiego

5/8

Wojciech Włodarczyk

Artysta nowoczesny jako t.w.

6/8

Piotr Słodkowski

Polskie surrealizmy i ideoza historii sztuki
(Streng – „nowocześni” – Żarnower)

7/8

Karolina Andrzejewska-Batko

Na dziecięcą miarę
Działalność Niny Jankowskiej w dziedzinie projektowania architektury i wzornictwa przemysłowego dla dzieci

8/8

Andrzej Leśniak

Historia sztuki w starciu z obrazami
Nowe początki i kresy dyscypliny

projekt
zespół wespół