ISSN 2450-1611

cfp

KUP

2/2016

1/11

Dorota Jarecka

Artysta na ruinach
Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje

2/11

Agnieszka Dulęba

„Przy świetle księżyca, na przełaj”
Relacje z ocalenia Jonasza Sterna w kontekście odbudowy polskiego życia artystycznego w drugiej połowie lat 40.

3/11

Weronika Kobylińska-Bunsch

„Fotografia egzystencjalna” Zdzisława Beksińskiego

4/11

Tomasz Fudala

Przestrzenie powojennego humanizmu
Wystawy Czesława Wielhorskiego (1911–1980)

5/11

Katarzyna Jeżowska

Zmagania z ideologią
Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949)

6/11

Grzegorz Piątek

Wystawa „Warszawa przyszłości” (1936)
Między pokazem architektury a „jarmarkiem dydaktycznym”

7/11

Marta Leśniakowska

Modulor a sprawa polska
Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

8/11

Alicja Gzowska

„Fabryki ruchu”
Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku

9/11

Zofia Krawiec, Łukasz Ronduda

Kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce

10/11

Waldemar Baraniewski

Z ksiąg noworudzkich
Nieznany list Jana Białostockiego do Jerzego Jarnuszkiewicza

11/11

Piotr Juszkiewicz

Czy i jak sięgać po puszkę?
O wystawie "Zaraz po wojnie"

1/2015

1/8

Waldemar Baraniewski

Nowoczesność, obojętność i zapomnienie
Katarzyna Kobro i Maria Jarema

2/8

Agata Pietrasik

„Radość nowych konstrukcji” w czasach bezdomności
Twórczość Mariana Bogusza w latach czterdziestych

3/8

Makary Górzyński

Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm”
Głos krytyczny

4/8

Daniel Muzyczuk

Cześć czarnej sztuce
Twórczość literacka Jacka Kryszkowskiego

5/8

Wojciech Włodarczyk

Artysta nowoczesny jako t.w.

6/8

Piotr Słodkowski

Polskie surrealizmy i ideoza historii sztuki
(Streng – „nowocześni” – Żarnower)

7/8

Karolina Andrzejewska-Batko

Na dziecięcą miarę
Działalność Niny Jankowskiej w dziedzinie projektowania architektury i wzornictwa przemysłowego dla dzieci

8/8

Andrzej Leśniak

Historia sztuki w starciu z obrazami
Nowe początki i kresy dyscypliny

projekt
zespół wespół