ISSN 2450-1611

cfp

1/2015

1/8

Waldemar Baraniewski

Nowoczesność, obojętność i zapomnienie
Katarzyna Kobro i Maria Jarema

2/8

Agata Pietrasik

„Radość nowych konstrukcji” w czasach bezdomności
Twórczość Mariana Bogusza w latach czterdziestych

3/8

Makary Górzyński

Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm”
Głos krytyczny

4/8

Daniel Muzyczuk

Cześć czarnej sztuce
Twórczość literacka Jacka Kryszkowskiego

5/8

Wojciech Włodarczyk

Artysta nowoczesny jako t.w.

6/8

Piotr Słodkowski

Polskie surrealizmy i ideoza historii sztuki
(Streng – „nowocześni” – Żarnower)

7/8

Karolina Andrzejewska-Batko

Na dziecięcą miarę
Działalność Niny Jankowskiej w dziedzinie projektowania architektury i wzornictwa przemysłowego dla dzieci

8/8

Andrzej Leśniak

Historia sztuki w starciu z obrazami
Nowe początki i kresy dyscypliny

2/2016
wrzesień

projekt
zespół wespół