Alicja Gzowska

Kuratorka w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się architekturą drugiej połowy XX wieku w Polsce. Współautorka książek o polskiej architekturze postmodernistycznej: Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Rozmowy z architektami; Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, kuratorka wystawy i redaktorka tomu Figury retoryczne. Warszawska rzeźba architektoniczna 1918– 1970. Pasjonatka łupin żelbetowych i architektury kolejowej, monografistka zburzonego katowickiego dworca Szesnaście żelbetowych kwiatów. Nowy dworzec kolejowy w Katowicach.

ZAMKNIJ