Issue 5/2019

This issue was supported by the Polish Minister of Science and Higher Education, from the funds of the program for the promotion of scientific journals in 2019-2020

1 Like Fidel at a Rally in Havana”: Warsaw’s Exhibition of Cuban Painting with a Global Political Crisis in the Background (1962)
(Polski) Warszawska „Wystawa malarstwa kubańskiego” z globalnym kryzysem politycznym w tle (1962)
Gabriela Świtek  Abstract  
2 A Double Life: The Park-cum-Monument of Brotherhood in Arms and Friendship between the USSR and Poland in Poznań
(Polski) Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Poznaniu
Katarzyna Różniak  Abstract  
3 Dispersed Practices: Non-Heteronormative Art in the Filo and Czereja zines
(Polski) Nieheteronormatywna twórczość na łamach zinów „Filo” i „Czereja”
Luiza Kempińska  Abstract  
4 Who’s Afraid of Performance? Modernist Essentialism versus Postmodernist Intermediality in Perspectives on Polish Performance Art
(Polski) Modernistyczny esencjalizm versus postmodernistyczna intermedialność w podejściu do polskiego performansu
Karolina Plinta  Abstract  
5 Ways to Co-exist: Art and Education at the Manhattan Gallery in Łódź between 1991 and 2016
(Polski) Sztuka i edukacja w Galerii Manhattan w Łodzi w latach 1991–2016
Joanna Glinkowska  Abstract  
6 The Brick Wall in Andrzej Wróblewski’s ”Execution against a Wall” and Jean-Paul Sartre’s ”Le Mur” – an Intertextual Relation
(Polski) Relacja intertekstualna
Magdalena Gemra  Abstract  
7 Colonial Regionalism: The Problem of Identity in the Architecture of Zakopane
(Polski) Problem tożsamości w zakopiańskiej architekturze
Monika Stobiecka  Abstract  
8 Stately, the Greatest, and One of a Kind”: The Peasant’s Home in Warsaw
(Polski) Dom Chłopa w Warszawie
Adam Parol  Anna Helena Przybyła  Abstract  
9 Jana Shostak’s Tactical Entry into the Public Debate on Refugees Łukasz Mojsak  Abstract  
10 Exhibition as the Controlled Encounter of Two Countries: ”Poland – Czechoslovakia: Centuries of Neighborhood and Friendship” (1977–1978) Petra Skarupsky  Abstract  
11 Here/There and Somewhere Else: The Artistic Connections of Jiří Valoch with Former Yugoslav Territory during the 1960s and 70s Ivana Janković  Abstract  

Issue 3/2017

1 Against Modernism
(Polski) Centralny Dom Towarowy w Warszawie
Waldemar Baraniewski  Abstract  
2 The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia
Reconnaissance
Abstract  
3 The Glass House’: The architecture and ideological meaning of Ignacy Mościcki’s Hall of Residence in Kraków
(Polski) Architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie
Abstract  
4 Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument Abstract  
5 Madrid 1918: Art and the Polish national interest
(Polski) Sztuka i polska racja stanu
Abstract  
6 Decorative forms. The objects of Julia Keilowa in the photographs by Benedykt Jerzy Dorys
(Polski) Przedmioty projektu Julii Keilowej na fotografiach Benedykta Jerzego Dorysa
Abstract  
7 Conceptual affects: Lover’s discourse of A Letter from Milano (1972) by Zofia Kulik
(Polski) Dyskurs miłosny „Listu z Mediolanu” (1972) Zofii Kulik
Abstract  
8 ”Zone of the Imagination” (1970) by Ewa Partum and local art infrastructures Abstract  
9 Space of the city: Chełm 1978 Abstract  
10 New wave in Zielona Góra: New Art Biennale 1985–1996
(Polski) Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń
Abstract  
11 A myth more modern’: On the discourse around Polish figurative painting of the 1990s
(Polski) O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych
Abstract  
12 Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories
(Polski) Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga
Abstract  

Issue 2/2016

1 An Artist among the Ruins. Art in Poland in the 1940s in the Context of Surrealism
(Polski) Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje
Abstract  
2 After the War. Evidences of Jonasz Sterns’ Survival in the Context of Rebuilding the Polish Artistic Life in the Second Half of the 1940s
(Polski) Relacje z ocalenia Jonasza Sterna w kontekście odbudowy polskiego życia artystycznego w drugiej połowie lat 40.
Abstract  
3 Zdzisław Beksiński’s Existential Photography Abstract  
4 Spaces of Post-war Humanism. Exhibitions Designed by Czesław Wielhorski (1911–1980)
(Polski) Wystawy Czesława Wielhorskiego (1911–1980)
Abstract  
5 Challenging the Ideology. The 1st Exhibition of the Polish Light Industry in Moscow in 1949
(Polski) Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949)*
Katarzyna Jeżowska Abstract  
6 Future Warsaw (1936): Between an Architecture Exhibition and a ‘Didactic Fair’
(Polski) Między pokazem architektury a „jarmarkiem dydaktycznym”
Abstract  
7 Modulor in Poland: Le Corbusier’s Canon at the Academy of Fine Arts in Warsaw
(Polski) Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych*
Abstract  
8 Factories of Motion: On the Problems of Designing Railway Stations in Poland in the 1960s and 1970s
(Polski) Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku*
Abstract  
9 Kultura rave i sztuka w latach dziewięćdziesiątych w Polsce Łukasz Ronduda  
10 If and How to Grab for a Can. On the Exhibition Just after the War
O wystawie „Zaraz po wojnie”
Piotr Juszkiewicz Abstract  
CLOSE