<span class="tytul">The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia</span> <div class="block-podtytul">Reconnaissance</div>

Title
The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia
Reconnaissance

Author
Source
URL
https://miejsce.asp.waw.pl/en/budynek-warszawskiego-prudentialu-jako-afektywna-heterotopia-rekonesans-3/
Abstract

Adapting Aleksandra Wójtowicz’s new research category of affective heterotopia, the author examines its effectiveness in the field of art history. Reading the history of Prudential (1931–1933), the first skyscraper in Warsaw, Toniak examines its symbolic and formal transformations, especially after World War II. The concept of the affective heterotopia allows her to connect political, ideological and emotional perspectives that create the collective mental landscape.

This article is only available as an abstract in the English version of our magazine.

 

Ewa Toniak

Sorry, this entry is only available in Polish.

Historyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Interesuje się relacjami sztuki, przestrzeni i autobiografizmu, a także pamięcią kulturową i współczesnymi narracjami o PRL. Autorka książek: Olbrzymki. Kobiety i socrealizm (2008, 2009), Śmierć bohatera (2015) i Prace rentowne. Polscy artyści między ekonomią a sztuką w okresie odwilży (2015). Redaktorka naukowa tomu Kobiety i sztuka ok. 1960 r. (2010), „Pamiętnika Sztuk Pięknych”, t. 9: Sztuka polska 1944–1970 (2015), publikacji Natalia LL Secretum et Tremor (2015) i Kobiety i sztuka ok. 1960 (2010). Kuratorka wystaw, m.in. Alina Ślesińska (1926–1984) (2007), Trzy kobiety: Maria Pinińska-Bereś, Natalia Lach-Lachowicz, Ewa Partum (2011) i Wolny strzelec (2013) w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Moore and Auschwitz w Tate Britain (2010) oraz Natalia LL. Secretum et Tremor w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2015). Stypendystka rządu francuskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Table of contents

1 Against Modernism
Centralny Dom Towarowy w Warszawie
Waldemar Baraniewski  Abstract  
2 The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia
Reconnaissance
Ewa Toniak  Abstract  
3 The Glass House’: The architecture and ideological meaning of Ignacy Mościcki’s Hall of Residence in Kraków
Architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie
Maria Jastrzębska  Abstract  
4 Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument Julia Kozakiewicz  Abstract  
5 Madrid 1918: Art and the Polish national interest
Sztuka i polska racja stanu
Piotr Rypson  Abstract  
6 Decorative forms. The objects of Julia Keilowa in the photographs by Benedykt Jerzy Dorys
Przedmioty projektu Julii Keilowej na fotografiach Benedykta Jerzego Dorysa
Magdalena Wróblewska  Abstract  
7 Conceptual affects: Lover’s discourse of A Letter from Milano (1972) by Zofia Kulik
Dyskurs miłosny „Listu z Mediolanu” (1972) Zofii Kulik
Luiza Nader  Abstract  
8 ”Zone of the Imagination” (1970) by Ewa Partum and local art infrastructures Karolina Majewska-Güde  Abstract  
9 Space of the city: Chełm 1978 Elżbieta Błotnicka-Mazur  Abstract  
10 New wave in Zielona Góra: New Art Biennale 1985–1996
Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń
Konrad Schiller  Abstract  
11 A myth more modern’: On the discourse around Polish figurative painting of the 1990s
O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych
Filip Pręgowski  Abstract  
12 Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories
Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga
Wiktoria Kozioł  Abstract  
13 Dwa świadectwa i dokument. Sprawozdanie komisarzy wystawy „Młode pokolenie plastyki polskiej w NRD” Waldemar Baraniewski  Elżbieta Grabska   
14 Politycy Wilhelm Sasnal  
15 sztos [∫tos] Krzysztof Pijarski  
CLOSE