<span class="tytul">Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories</span> <div class="block-podtytul">Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga</div>

Title
Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories
Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga

Author
Source
URL
https://miejsce.asp.waw.pl/en/kosmici-czyli-my-3/
Abstract

One of the characteristic features of Polish transformation after 1989 was the second wave of an interest in spirituality (after the first wave in the 70s). The goal of the article is to analyse and present the connection between Paweł Althamer artistic work and New Age theories as an inspiration and a possibility of a wide interpretation of his activity. As Carl Gustav Jung was regarded as one of „fathers” of New Age, the main attention was paid to Carl Gustaw Jung’s conceptions of human potential and Undefined Flying Objects, that is one of the themes of Althamer’s works (like ”Common works”). Jung claimed that striving for fullness, in the broader sense is a concensual proces that concerns all people and might be accompanied with visual signs given as clueas „from unconsciousness”. This visual signs appearing in dreams or hallucinations, the archetypes, could be an interresting inspiration to create sculptures. The thesis of the article is that Althamer’s works could be regarded as Jungian archetypes. This attitude could „explain” some of artist’s choices and be an illustration of spiritual fascinations of the 90s. Moreover, it create more complex and incoherent picture of Polish critical art, that is often dicribed in nomothetic rather than ideographic approach (resemblances between works of different artists associeted with Polish critical art rather than variations). The approach that treats Althamer as an artis inspired by New Age philosophy enables to observe connections and similarieties between Polish art and global cultural currents.

This article is only available as an abstract in the English version of our magazine.

 

Wiktoria Kozioł

Sorry, this entry is only available in Polish.

Historyczka sztuki, doktorantka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ. Absolwentka psychologii i historii sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Przygotowuje pracę doktorską na temat związku przemian społeczno-politycznych z polską sztuką krytyczną. Opublikowała artykuły w czasopismach naukowych („Miejsce. Studia nad Sztuką i Architekturą XX i XXI Wieku”, „Artium Quaestiones”) oraz w monografiach zbiorowych. Stypendystka subsydium „Mistrz” FNP: From the Material to the Immaterial Medium. Changes in Art in the Second Half of the 20th Century and the Discourse of Art (kier. Wojciech Bałus).

Table of contents

1 Against Modernism
Centralny Dom Towarowy w Warszawie
Waldemar Baraniewski  Abstract  
2 The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia
Reconnaissance
Ewa Toniak  Abstract  
3 The Glass House’: The architecture and ideological meaning of Ignacy Mościcki’s Hall of Residence in Kraków
Architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie
Maria Jastrzębska  Abstract  
4 Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument Julia Kozakiewicz  Abstract  
5 Madrid 1918: Art and the Polish national interest
Sztuka i polska racja stanu
Piotr Rypson  Abstract  
6 Decorative forms. The objects of Julia Keilowa in the photographs by Benedykt Jerzy Dorys
Przedmioty projektu Julii Keilowej na fotografiach Benedykta Jerzego Dorysa
Magdalena Wróblewska  Abstract  
7 Conceptual affects: Lover’s discourse of A Letter from Milano (1972) by Zofia Kulik
Dyskurs miłosny „Listu z Mediolanu” (1972) Zofii Kulik
Luiza Nader  Abstract  
8 ”Zone of the Imagination” (1970) by Ewa Partum and local art infrastructures Karolina Majewska-Güde  Abstract  
9 Space of the city: Chełm 1978 Elżbieta Błotnicka-Mazur  Abstract  
10 New wave in Zielona Góra: New Art Biennale 1985–1996
Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń
Konrad Schiller  Abstract  
11 A myth more modern’: On the discourse around Polish figurative painting of the 1990s
O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych
Filip Pręgowski  Abstract  
12 Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories
Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga
Wiktoria Kozioł  Abstract  
13 Dwa świadectwa i dokument. Sprawozdanie komisarzy wystawy „Młode pokolenie plastyki polskiej w NRD” Waldemar Baraniewski  Elżbieta Grabska   
14 Politycy Wilhelm Sasnal  
15 sztos [∫tos] Krzysztof Pijarski  
CLOSE