Issue 7/2021

Numer współfinansowany w ramach programu Kreatywna Europa oraz dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach współpracy z Fundacją Arton

Not Yet Written Stories. Women Artists in Central and Eastern Europe
1 Reflections on the Archive as a Strategy for Re-writing Histories Urška Savič  Abstract PDF  
2 Telling Stories about Feminist Art in Socialist Europe. Or the Archive as a Place of Cross-Generational Remaking Karolina Majewska-Güde  DOI Abstract PDF  
3 Women Curators: Examining Women’s Roles at the ŠKUC Gallery in the 1980s Tia Čiček  DOI Abstract PDF  
4 There Is Nothing Like Women’s Art. Work, Positions and Emancipation of Female Artists in Czechoslovakia during the Normalisation Period Kateřina Štroblová  DOI Abstract PDF  
5 Art Between Manliness and Activism. The Role of Ukrainian. Women Artists During Political Transformations Kateryna Iakovlenko  DOI Abstract  
6 Ways of Forgetting. The Faded Image of Women Artists in Periodicals of the Latvian SSR Ieva Melgalve  Adele Bea Cipste  DOI Abstract PDF  
7 The Archive of Sibylle Bergemann. Questions of Memorialisation and Reinterpretation Anne Pfautsch  DOI Abstract PDF  
8 Triple Exclusion and Fierce Determination. Case Studies of Dragica Čadež & Duba Sambolec Miha Colner  DOI Abstract PDF  
9 Towards the Reinterpretation of the 1980s in Yugoslavia. Research in Dragana (Jovanović) Žarevac’s Performance Archive Slađana Petrović Varagić  DOI Abstract PDF  
10 Between History and the Future. On Sonja Savić’s Videos Łukasz Mojsak  DOI Abstract PDF  
11 Little Material, Lot of Thought. Margit Szilvitzky’s Early Works in the Context of the Hungarian ‘New Textile’ Movement Kata Balázs  DOI Abstract PDF  
12 Unravelling the Fibre Art of Geta Brătescu Stefanie Proksch-Weilguni  DOI Abstract PDF  
13 Picturing the Female Gaze. Photography as a Form of Cultural Resistance during Romania’s Communist Era Uschi Klein  DOI Abstract PDF  
Varia
14 The Athens Charter” – a review of the issues and the question of the contribution of Polish architects Cezary Wąs  DOI Abstract  

Issue 6/2020

Numer współfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Wsparcie czasopism” na lata 2019–2020

Issue 5/2019

This issue was supported by the Polish Minister of Science and Higher Education, from the funds of the program for the promotion of scientific journals in 2019-2020

1 Like Fidel at a Rally in Havana”: Warsaw’s Exhibition of Cuban Painting with a Global Political Crisis in the Background (1962)
Warszawska „Wystawa malarstwa kubańskiego” z globalnym kryzysem politycznym w tle (1962)
Gabriela Świtek  DOI Abstract PDF  
2 A Double Life: The Park-cum-Monument of Brotherhood in Arms and Friendship between the USSR and Poland in Poznań
Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Poznaniu
Katarzyna Różniak  DOI Abstract PDF  
3 Dispersed Practices: Non-Heteronormative Art in the Filo and Czereja zines
Nieheteronormatywna twórczość na łamach zinów „Filo” i „Czereja”
Luiza Kempińska  DOI Abstract PDF  
4 Who’s Afraid of Performance? Modernist Essentialism versus Postmodernist Intermediality in Perspectives on Polish Performance Art
Modernistyczny esencjalizm versus postmodernistyczna intermedialność w podejściu do polskiego performansu
Karolina Plinta  DOI Abstract PDF  
5 Ways to Co-exist: Art and Education at the Manhattan Gallery in Łódź between 1991 and 2016
Sztuka i edukacja w Galerii Manhattan w Łodzi w latach 1991–2016
Joanna Glinkowska  DOI Abstract PDF  
6 The Brick Wall in Andrzej Wróblewski’s ”Execution against a Wall” and Jean-Paul Sartre’s ”Le Mur” – an Intertextual Relation
Relacja intertekstualna
Magdalena Gemra  DOI Abstract PDF  
7 Colonial Regionalism: The Problem of Identity in the Architecture of Zakopane
Problem tożsamości w zakopiańskiej architekturze
Monika Stobiecka  DOI Abstract PDF  
8 Stately, the Greatest, and One of a Kind”: The Peasant’s Home in Warsaw
Dom Chłopa w Warszawie
Adam Parol  Anna Helena Przybyła  DOI Abstract PDF  
9 Jana Shostak’s Tactical Entry into the Public Debate on Refugees Łukasz Mojsak  DOI Abstract PDF  
10 Exhibition as the Controlled Encounter of Two Countries: ”Poland – Czechoslovakia: Centuries of Neighborhood and Friendship” (1977–1978) Petra Skarupsky  DOI Abstract PDF  
11 Here/There and Somewhere Else: The Artistic Connections of Jiří Valoch with Former Yugoslav Territory during the 1960s and 70s Ivana Janković  DOI Abstract PDF  
Round table
12 Utopistyka stosowana
Dyskusja wokół książki Piotra Piotrowskiego „Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej”
Agata Jakubowska  Wojciech Włodarczyk  Jan Sowa  Tomasz Załuski  Jakub Banasiak  DOI  

Issue 3/2017

1 Against Modernism
Centralny Dom Towarowy w Warszawie
Waldemar Baraniewski  Abstract  
2 The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia
Reconnaissance
Ewa Toniak  Abstract  
3 The Glass House’: The architecture and ideological meaning of Ignacy Mościcki’s Hall of Residence in Kraków
Architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie
Maria Jastrzębska  Abstract  
4 Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument Julia Kozakiewicz  Abstract  
5 Madrid 1918: Art and the Polish national interest
Sztuka i polska racja stanu
Piotr Rypson  Abstract  
6 Decorative forms. The objects of Julia Keilowa in the photographs by Benedykt Jerzy Dorys
Przedmioty projektu Julii Keilowej na fotografiach Benedykta Jerzego Dorysa
Magdalena Wróblewska  Abstract  
7 Conceptual affects: Lover’s discourse of A Letter from Milano (1972) by Zofia Kulik
Dyskurs miłosny „Listu z Mediolanu” (1972) Zofii Kulik
Luiza Nader  Abstract  
8 ”Zone of the Imagination” (1970) by Ewa Partum and local art infrastructures Karolina Majewska-Güde  Abstract  
9 Space of the city: Chełm 1978 Elżbieta Błotnicka-Mazur  Abstract  
10 New wave in Zielona Góra: New Art Biennale 1985–1996
Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń
Konrad Schiller  Abstract  
11 A myth more modern’: On the discourse around Polish figurative painting of the 1990s
O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych
Filip Pręgowski  Abstract  
12 Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories
Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga
Wiktoria Kozioł  Abstract  
Unprecedented
13 Dwa świadectwa i dokument. Sprawozdanie komisarzy wystawy „Młode pokolenie plastyki polskiej w NRD” Waldemar Baraniewski  Elżbieta Grabska   
Visual turn
14 Politycy Wilhelm Sasnal  
15 sztos [∫tos] Krzysztof Pijarski  

Issue 2/2016

1 An Artist among the Ruins. Art in Poland in the 1940s in the Context of Surrealism
Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje
Dorota Jarecka  Abstract  
2 After the War. Evidences of Jonasz Sterns’ Survival in the Context of Rebuilding the Polish Artistic Life in the Second Half of the 1940s
Relacje z ocalenia Jonasza Sterna w kontekście odbudowy polskiego życia artystycznego w drugiej połowie lat 40.
Agnieszka Dulęba  Abstract  
3 Zdzisław Beksiński’s Existential Photography Weronika Kobylińska-Bunsch  Abstract  
4 Spaces of Post-war Humanism. Exhibitions Designed by Czesław Wielhorski (1911–1980)
Wystawy Czesława Wielhorskiego (1911–1980)
Tomasz Fudala  Abstract  
5 Challenging the Ideology. The 1st Exhibition of the Polish Light Industry in Moscow in 1949
Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949)*
Katarzyna Jeżowska  Abstract  
6 Future Warsaw (1936): Between an Architecture Exhibition and a ‘Didactic Fair’
Między pokazem architektury a „jarmarkiem dydaktycznym”
Grzegorz Piątek  Abstract  
7 Modulor in Poland: Le Corbusier’s Canon at the Academy of Fine Arts in Warsaw
Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych*
Marta Leśniakowska  Abstract  
8 Factories of Motion: On the Problems of Designing Railway Stations in Poland in the 1960s and 1970s
Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku*
Alicja Gzowska  Abstract  
Visual turn
9 Kultura rave i sztuka w latach dziewięćdziesiątych w Polsce Łukasz Ronduda  
Unprecedented
10 Z ksiąg noworudzkich
Nieznany list Jana Białostockiego do Jerzego Jarnuszkiewicza
Waldemar Baraniewski   
Reviews
11 If and How to Grab for a Can. On the Exhibition Just after the War
O wystawie „Zaraz po wojnie”
Piotr Juszkiewicz  Abstract  
CLOSE