<span class="tytul">Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument</span>

Title
Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument

Author
Source
URL
http://miejsce.asp.waw.pl/en/konkurs-na-miedzynarodowy-pomnik-ofiar-obozu-w-birkenau-2/
Abstract

(English) The main aim of this study is to acknowledge the great historical and artistic importance of the Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument that took place 1957. Focusing on the analysis of the distinguished designs, the article examines the issue of Holocaust representation and different artistic ways of its commemoration.

The main aim of this study is to acknowledge the great historical and artistic importance of the Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument that took place in 1957. Focusing on the analysis of the selected projects, the article examines the issue of the representation of Holocaust in art and different artistic ways of its commemoration.

 

Julia Kozakiewicz

Sorry, this entry is only available in Polish.

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie studentka studiów magisterskich na Goldsmiths University of London. W 2016 roku w związku ze stypendium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN studiowała na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Jej głównym zainteresowaniem badawczym są relacje sztuki i Holokaustu.

Table of contents

1 Against Modernism
Centralny Dom Towarowy w Warszawie
Waldemar Baraniewski  Abstract  
2 The Prudential building in Warsaw as an affective heterotopia
Reconnaissance
Ewa Toniak  Abstract  
3 The Glass House’: The architecture and ideological meaning of Ignacy Mościcki’s Hall of Residence in Kraków
Architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie
Maria Jastrzębska  Abstract  
4 Competition for the International Auschwitz-Birkenau Monument Julia Kozakiewicz  Abstract  
5 Madrid 1918: Art and the Polish national interest
Sztuka i polska racja stanu
Piotr Rypson  Abstract  
6 Decorative forms. The objects of Julia Keilowa in the photographs by Benedykt Jerzy Dorys
Przedmioty projektu Julii Keilowej na fotografiach Benedykta Jerzego Dorysa
Magdalena Wróblewska  Abstract  
7 Conceptual affects: Lover’s discourse of A Letter from Milano (1972) by Zofia Kulik
Dyskurs miłosny „Listu z Mediolanu” (1972) Zofii Kulik
Luiza Nader  Abstract  
8 ”Zone of the Imagination” (1970) by Ewa Partum and local art infrastructures Karolina Majewska-Güde  Abstract  
9 Space of the city: Chełm 1978 Elżbieta Błotnicka-Mazur  Abstract  
10 New wave in Zielona Góra: New Art Biennale 1985–1996
Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń
Konrad Schiller  Abstract  
11 A myth more modern’: On the discourse around Polish figurative painting of the 1990s
O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych
Filip Pręgowski  Abstract  
12 Extraterrestrials, that is us. The New Era philosophy as an interpretational lead of Paweł Althamer’s activity, with particular reference to Carl Gustav Jung’s theories
Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga
Wiktoria Kozioł  Abstract  
13 Dwa świadectwa i dokument. Sprawozdanie komisarzy wystawy „Młode pokolenie plastyki polskiej w NRD” Waldemar Baraniewski  Elżbieta Grabska   
14 Politycy Wilhelm Sasnal  
15 sztos [∫tos] Krzysztof Pijarski  
CLOSE