Luiza Kempińska

ORCID

Historyczka sztuki, doktorantka w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę doktorską na temat artystycznych i wystawienniczych praktyk emancypacyjnych w Polsce w czasach transformacji. Wykonawczyni w grancie Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce (NCN, 2014-2017). Członkini grupy badawczej związanej z projektem Creative Sick States / Kreatywne stany chorobowe realizowanym w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (2018–2019). Obecnie bierze udział jako asystentka dydaktyczna w projekcie Gender Politics and the Art of European Socialist States (The Getty Foundation, 2019–2020).

ZAMKNIJ