Agnieszka Salamon-Radecka

ORCID

Agnieszka Salamon-Radecka – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Współkuratorka wystaw oraz współautorka towarzyszących im katalogów (m.in.: „Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–1925”, „Poza grupą, poza manifestem. Grafika polska dwudziestolecia międzywojennego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu”, „Bunt – Der Sturm – Die Action. Polscy i niemieccy ekspresjoniści – Polnische und deutsche Expressionisten”, „Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970)”, „Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896–1944)”). Brała udział w licznych sesjach i konferencjach naukowych, jest autorką wielu referatów i artykułów. Naukowo zajmuje się historią polskiej grafiki artystycznej oraz rodzimej sztuki od przełomu wieków XIX i XX do współczesności, w szczególności poznańską grupą plastyczną Bunt, nacisk kładąc na dorobek Jerzego Hulewicza (1886–1941).

ZAMKNIJ