ISSN 2450-1611

cfp

KUP

9/15

Plener „Przestrzeń miasta” – Chełm 1978

Elżbieta Błotnicka-Mazur

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku obfitowały w całej Polsce w spotkania o charakterze sympozjalno-plenerowym – dalekie wszakże od tradycyjnie pojmowanych plenerów. Ich praktycznym efektem były bardzo często struktury rzeźbiarskie umieszczane w przestrzeni publicznej miast. Projekty proponowane podczas imprez – „laboratoriów” – pierwszej z wymienionych dekad reprezentowały dwie główne tendencje: z jednej strony odzwierciedlały dotychczasowe poszukiwania artystów, niekoniecznie rzeźbiarzy, którzy nieco mniejszą uwagę przywiązywali do kontekstu swoich realizacji, w drugiej grupie z kolei znaleźli się twórcy zainteresowani organizacją konkretnej przestrzeni. […]  Ten fenomen kulturowy stał się jedną z cech charakteryzujących obie dekady. Jednak mimo kontynuowania badań pewne zjawiska pozostają niedostatecznie opisane. Jednym z takich niedowartościowanych, choć ważnych wydarzeń artystycznych jest plener zorganizowany przez Bożenę Kowalską w 1978 roku Chełmie pod hasłem „Przestrzeń miasta”.

cały tekst dostępny w wydaniu papierowym

projekt
zespół wespół