ISSN 2450-1611

cfp

KUP

10/15

Nowa fala w Zielonej Górze

Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń

Konrad Schiller

W niniejszym artykule, będącym próbą usystematyzowania chronologii i specyfiki Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze, przedstawiam sześć edycji BSN z uwzględnieniem założeń programowych proponowanych przez komisarzy pokazów. Wydarzenia te nie były do tej pory przedmiotem szczegółowych opracowań, z wyjątkiem publikacji Przestrzeń społeczna.
Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014) pod redakcją Piotra Słodkowskiego, gdzie znalazły się obszerne rozmowy z Zenonem Polusem, Zbigniewem Szymaniakiem, Bogumiłą Chłodnicką i Wojciechem Kozłowskim. Uzupełnia je szczegółowe kalendarium BSN przygotowane przez Norę Markiewicz. Korzystałem także z prywatnego archiwum zmarłego niedawno Zenona Polusa, udostępnionego mi przez jego żonę, Magdalenę Gryskę. Ponadto obszerne zbiory archiwalne są w trakcie opracowywania przez Oddział Zielonogórski Archiwów Państwowych.

cały tekst dostępny w wydaniu papierowym

projekt
zespół wespół