ISSN 2450-1611

cfp

KUP

11/15

„Mit bardziej współczesny”

O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych

Filip Pręgowski

Lata dziewięćdziesiąte, naznaczone w polskiej sztuce obecnością nowych, krytycznych strategii artystycznych, często postrzegane są jako nowe otwarcie i radykalna zmiana artystycznego paradygmatu. Tymczasem przegląd najważniejszych w tej dekadzie wystaw polskiego malarstwa figuratywnego pokazuje, że w tym obszarze trudno mówić o przełomie. Jak postaram się dowieść, lata dziewięćdziesiąte w tej dziedzinie były raczej przedłużeniem poprzedniej dekady, a zmiany nie zachodziły w sferze doboru tematów i treści, które zasadniczo pozostawały zbliżone, lecz polegały jedynie na przesunięciu pewnych akcentów semantycznych.

cały tekst dostępny w wydaniu papierowym

projekt
zespół wespół