ISSN 2450-1611

cfp

KUP

7/15

Konceptualne afekty

Dyskurs miłosny "Listu z Mediolanu" (1972) Zofii Kulik

Luiza Nader

Tekst jest propozycją przyjrzenia się sztuce konceptualnej z perspektywy afektów i emocji, biorącą za punkt wyjścia wczesną pracę Zofii Kulik List z Mediolanu (1972). Próbuję odpowiedzieć na pytania, jakie „afektywne działania” rozgrywają się w tej pracy oraz jak artystka (re)definiuje miłość. Czy zmieni się historyczno-artystyczny obraz konceptualizmu z perspektywy Listu z Mediolanu (i podobnych artystycznych propozycji)? Jakiego rodzaju przestrzenie praca ta wprowadza w pole sztuki konceptualnej i szerzej – sztuki lat siedemdziesiątych w Polsce? Jakie problemy odsłania? W rozważaniach tych moim przewodnikiem będzie Roland Barthes i jego Fragmenty dyskursu miłosnego.

cały tekst dostępny w wydaniu papierowym

projekt
zespół wespół