ISSN 2450-1611

cfp

KUP

8/11

„Fabryki ruchu”

Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku

Alicja Gzowska

Mimo katastrofalnych w skutkach, wieloletnich zaniedbań, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że okres nasilonych inwestycji w budynki stacyjne – lata 60. i 70. – pozostawiły po sobie dobre architektonicznie i wygodne dworce kolejowe. Niestety obecnie większość z nich jest zamknięta, dewastowana, burzona lub przebudowywana w sposób świadczący o niezrozumieniu koncepcji autorów lub braku poszanowania dla wartościowych elementów tej architektury. Jest to tym bardziej trudne do zaakceptowania, że większość tych obiektów jest efektem namysłu i pracy całych zespołów, świadomych, że „każde niedociągnięcie, pomnożone przez liczbę podróżnych, wywołuje ogromne straty ekonomiczne”. Projektowanie architektury dla kolejnictwa jest zagadnieniem bardzo złożonym – obwarowanym wieloma ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań technicznych ruchu kolejowego i coraz bardziej drobiazgowych przepisów bezpieczeństwa.

 

cały teksty dostępny w wydaniu papierowym

projekt
zespół wespół