Reviewers

Stanisław Czekalski
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History and Theory of Research on Art

Jerzy Ilkosz
The Museum of Architecture in Wrocław

Agata Jakubowska
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History of Contemporary Art

Piotr Juszkiewicz
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History and Theory of Research on Art

Witold Kanicki
University of the Arts Poznań

Piotr Korduba
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History of Modern Art

Lechosław Lameński
The Institute of Art History, John Paul II Catholic University of Lublin

Filip Lipiński
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History of Contemporary Art

Anna Markowska
The Institute of Art History, University of Wrocław

Maria Poprzęcka
Faculty of Artes Liberales, University of Warsaw

Magdalena Radomska
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History of Contemporary Art

Piotr Rypson
National Museum in Warsaw

Mateusz Salwa
Faculty of Philosophy, University of Warsaw

Marta Smolińska
University of the Arts Poznań

Marcin Szeląg
University of the Arts Poznań

Andrzej Szczerski
The Institute of Art History, Jagiellonian University

Tomasz Torbus
The Institute of Art History, University of Gdańsk

Agnieszka Zabłocka-Kos
The Institute of Art History, University of Wrocław

Błażej Brzostek
Faculty of History, University of Warsaw

Irma Kozina
The Institute of Art History, University of Silesia

Marcin Lachowski
The Institute of Art History, University of Warsaw

Magdalena Moskalewicz
School of the Art Institute, Chicago

Wojciech Szymański
The Institute of Art History, University of Warsaw

Małgorzata Omilanowska
The Institute of Art History, University of Gdańsk

Iwona Kurz
Institute of Polish Culture, University of Warsaw

Paweł Leszkowicz
Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of the History of Contemporary Art

Izabela Kowalczyk
University of the Arts Poznań

Łukasz Guzek
Academy of Fine Arts, Gdańsk

prof. dr hab. Ewa Domańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stanford University

Agnieszka Haska
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Warszawa

dr hab. Agata Jakubowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marta Janczewska
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

dr hab. Eleonora Jedlińska
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Andrzej Leśniak
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

prof. dr hab. Marta Leśniakowska
Instytut Sztuki PAN, Warszawa

dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska
Uniwersytet Łódzki

dr Marta Tokarska-Cobel
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

prof. Andrzej Turowski
Uniwersytet Burgundzki w Dijon

dr Ewa Wiatr
Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Tomasz Załuski
Uniwersytet Łódzki

Iwona Kurz
The Institute of Polish Culture, University of Warsaw

CLOSE