<span class="tytul">Engineer Gottfried’s Halls</span>

Title
Engineer Gottfried’s Halls

Author
Source
URL
http://miejsce.asp.waw.pl/en/hale-inzyniera-gottfrieda/
Abstract

The originality of Jerzy Gottfried’s designs stands out in the landscape of Upper Silesia, achieved with untypical steel and reinforced concrete structures. The architect initially worked at the Miastoprojekt in Katowice with Henryk Buszko and Aleksander Franta. Having withdrawn from that collaboration, Gottfried developed an individual practice involving the design of exhibition and sports halls, executed later in collaboration with engineer Włodzimierz Feiferek. The halls were intended to be low-cost and quick to build. The structures resemble buildings raised in the West, but the designer admits nothing but inspiration: ‘We only heard the echoes, that a hall was being built somewhere in Europe, but we knew nothing about its structure and what exactly it looked like. We could not travel, technology in Poland was crap. We knew the motto, like a song title, but we later needed to write the song anew with the means available to us in Poland.’

This article is only available as an abstract in the English version of our magazine.

 

Anna Syska

Sorry, this entry is only available in Polish.

Historyczka architektury, pracowała w Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego i zachodniej Małopolski, a zwłaszcza architekturą XX wieku, zabytkami techniki i powojennymi dekoracjami architektonicznymi. Pośród jej zainteresowań naukowych są także architektura koncernu Bata, Tychów i budownictwo sportowe. Współautorka książki Styl gotycki wyklucza się. Międzywojenna architektura w województwie śląskim, redaktorka publikacji Podróż ku nowoczesności. Architektura XX wieku w województwie śląskim oraz Tak, pałac! Pałac Kultury Zagłębia 1958–2018. Obecnie pracuje nad monografią twórczości architekta Jerzego Gottfrieda.

CLOSE