Sandra Imko

ORCID

Mgr Sandra Imko – absolwentka studiów muzealniczych i historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie przygotowuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II – pod opieką dr hab. Agnieszki Bender – rozprawę doktorską poświęconą sztuce włókna w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Zrealizowała grant badawczy „Artyści z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej na Biennale Tkaniny Artystycznej w Lozannie w Szwajcarii w latach 1962–1995”. W kręgu jej zainteresowań znajdują się sztuka XX wieku, tkanina artystyczna oraz związki między sztuką a władzą.

ZAMKNIJ