Piotr Słodkowski

ORCID

Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Artes Liberales; doktorant na Wydziale Historycznym UW, uczestnik Międzyuczelnianego Programu Indywidualnych Studiów Doktoranckich AAL. Asystent w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP. Zajmuje się polską sztuką nowoczesną i współczesną. Publikował m.in. w „Artium Quaestiones”, „Ikonothece”, „Tekstach Drugich” oraz w tomach pokonferencyjnych, m.in. Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013). Jest redaktorem książek Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona (1963–1981) i Biennale Sztuki Nowej (1985–1996) (2014) oraz Czas debat. Antologia tekstów krytycznych o sztuce z lat 1944–1959 (2015, wspólnie z Agatą Pietrasik). Stypendysta Programu Młoda Polska za rok 2014.

ZAMKNIJ