Monika Stobiecka

ORCID

Adiunkt na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu ostatnich lat współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Nagrodzona Diamentowym Grantem MNSiW w 2014 roku, stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2016), Fundacji Kościuszkowskiej (2018, pobyt badawczy na Stanford University), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START 2019). Interesuje się studiami muzealnymi, krytycznymi studiami nad dziedzictwem oraz prądami nowej humanistyki.

ZAMKNIJ