Makary Górzyński

Historyk architektury, popularyzator wiedzy o zabytkach. Doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwerstytetu Warszawskiego. Autor trzytomowego cyklu książkowego Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego (2009, 2014) oraz monografii ratusza kaliskiego (2014, na podstawie pracy magisterskiej), artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz wydawnictw turystycznych. Przez kilka lat współpracował z portalem Warszawa1939​.pl. Główne zainteresowania badawcze: metodologia historii architektury, architektura euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego XIX–XX wieku, szczególnie problematyka miejskiej kultury architektonicznej w wieku industrializacji, urbanistyka.

ZAMKNIJ