Magdalena Wróblewska

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Filozoficznego UW. Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej (UW). Od 2015 roku pełni funkcję pełnomocnika dyrektora Muzeum Warszawy ds. badań naukowych. Za doktorat na temat fotograficznej reprodukcji dzieła sztuki i jej funkcji w kształtowaniu historii sztuki jako dyscypliny akademickiej otrzymała nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa. Stypendystka Lieven Gevaert Centre for Photography, Katholieke Universiteit Leuven, Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institute, Staatliche Museen zu Berlin, Ruskin Library – Lancaster University oraz Henry Moore Institute w Leeds. W 2012 roku otrzymała grant w programie Preludium Narodowego Centrum Nauki. Autorka kilkudziesięciu publikacji na temat fotografii, m.in. książki Fotografie ruin. Ruiny fotografii. 1944–2014 (2014), nagrodzonej w konkursie Muzeum widzialne w 2015 roku.

ZAMKNIJ