Gabriela Świtek

ORCID

Dr hab., kierowniczka Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IHS UW. Habilitacja na Wydziale Historycznym UW (2013). Absolwentka University of Cambridge (Doctor of Philosophy, 1999; Master of Philosophy, 1996), Central European University w Pradze (1994) oraz IHS UW (magisterium, 1992). Od 2001 roku adiunkt w IHS UW. W latach 2005–2007 współpracowała z Podyplomowymi Muzealniczymi Studiami Kuratorskimi w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2018 roku pełnomocnik dyrektora ds. naukowych, od 2005 roku kierowniczka działu dokumentacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Od 2015 roku wiceprezeska Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA. Kuratorka wystaw, m.in.: Transfer Jarosława Kozakiewicza, wystawa w Pawilonie Polonia w ramach 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji (2006); Memory Foundations Daniela Libeskinda, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (2004). Obszary zainteresowań badawczych: sztuka nowoczesna i współczesna, historia i filozofia architektury, metodologia historii sztuki. Kierowniczka projektu badawczego Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2014–2018).

ZAMKNIJ