Anna Syska

Historyczka architektury, pracowała w Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego i zachodniej Małopolski, a zwłaszcza architekturą XX wieku, zabytkami techniki i powojennymi dekoracjami architektonicznymi. Pośród jej zainteresowań naukowych są także architektura koncernu Bata, Tychów i budownictwo sportowe. Współautorka książki Styl gotycki wyklucza się. Międzywojenna architektura w województwie śląskim, redaktorka publikacji Podróż ku nowoczesności. Architektura XX wieku w województwie śląskim oraz Tak, pałac! Pałac Kultury Zagłębia 1958–2018. Obecnie pracuje nad monografią twórczości architekta Jerzego Gottfrieda.

Artykuły autorki/autora

ZAMKNIJ