Anna Helena Przybyła

ORCID

Inż. arch., studentka historii sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Interesuje się społecznymi i kulturowymi aspektami funkcjonowania architektury w XX i XXI wieku. Działa w ramach organizacji i inicjatyw studenckich.

ZAMKNIJ