Agata Jakubowska

ORCID

Historyczka sztuki, profesorka w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, gdzie kieruje Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej. Autorka m.in. książek Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek (2004), Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow (2008); redaktorka pracy Artystki polskie (2011) i współredaktorka (z Katy Deepwell) All-Women Art Spaces in Europe in the Long 1970s (Liverpool University Press, 2018), Opublikowała liczne teksty poświęcone twórczości kobiet i problematyce gender w sztuce współczesnej. Obecnie prowadzi badania nad historią wystaw sztuki kobiet w Polsce i przygotowuje monografię Marii Pinińskiej-Bereś.

ZAMKNIJ