Adam Parol

ORCID

Student historii sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

ZAMKNIJ